Storitve zbornice
Registracija samostojnega podjetnika in družbe
Svetovanje in pomoč
Računovodske storitve
Kadrovski servis
Izobraževanje
Informiranje
Zastopanje interesov
Oddajanje prostorov v najem
Registri
Družabni dogodki in ostalo
Članske ugodnosti
ZASTOPANJE INTERESOV

Najpomembnejša in ena od treh temeljnih nalog Območne obrtno-podjetniške zbornice Sevnica, kot tudi celotnega obrtno-zborničnega sistema, je zastopanje interesov članstva.
Potrebo po povezovanju v skupno organizacijo, ki bi služila reševanju problemov in zastopanju pred državnimi in občinskimi organi, so slovenski obrtniki in obenem tudi sevniški, izkazali že v petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so v ta namen ustanovili Sklad za vzajemno pomoč obrtnikov Slovenije, kasneje leta 1965, pa so posavski obrtniki ustanovili Poslovno združenje za obrt in gostinstvo Posavje.

Tudi sedaj, predvsem obrt in mala podjetja, potrebujejo močno zastopstvo in servis obrtno-podjetniške zbornice, saj so v svoji majhnosti toliko bolj ranljiva in izpostavljena nenehnim spremembam. Ne nazadnje tudi zato, da se zagotovi ravnotežje v socialnem dialogu med »velikimi in malimi«, da pridejo do izraza interesi malega gospodarstva, ki ga ves svet in Evropska unija posebej ščitita. Obrtniki potrebujejo določeno zaščito, kajti v tržnem gospodarstvu je zaščita obrtnega dela gospodarstva ena najpomembnejših nalog, katero zbornica vrši na ravni države in ravni lokalne skupnosti. Tako zbornica predstavlja svojim članom-obrtnikom njihov edini »sindikat«.

Z namenom, da bi bila sprejeta zakonodaja obrti prijaznejša od pripravljene s strani predlagateljev, izvaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica razne aktivnosti s katerimi opozarja in predlaga spremembe k novo nastajajoči zakonodaji. V zadevah, ki se tičejo članstva na širšem območju izvaja zbornica zastopanje članov preko poslancev Državnega zbora RS, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Združenja delodajalcev obrti in podjetništva. V zadevah, ki so značilne za članstvo Območne obrtno-podjetniške zbornice Sevnica pa le-ta izvaja zastopanje članov neposredno preko članov Občinskega sveta Občine Sevnica in občinske uprave ter raznih odborov. V določenih zadevah pa tudi preko državnih upravnih organov, agencij, regionalnih razvojnih inštitucij ipd.