Zakaj postati član
Mnenja članov
Članske ugodnosti
ČLANSTVO V OBRTNI ZBORNICI

Članstvo v Območni obrtno-podjetniški zbornici Sevnica (OOZ Sevnica) in hkrati v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) je prostovoljno.
V OOZ Sevnica in hkrati OZS se lahko včlanijo fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno dejavnost ali domačo in umetnostno obrt.

V OOZ Sevnica in hkrati OZS se lahko včlanijo tudi fizične in pravne osebe, ki opravljajo katerokoli drugo pridobitno ali nepridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji ter druge fizične in pravne osebe, ki želijo sodelovati pri uresničevanju ciljev in nalog zbornice ali OZS, kolikor izrecno pisno izjavijo, da želijo postati člani OOZ Sevnica.

Članstvo v OOZ Sevnica je častno. S svojim etičnim, moralnim in dostojanstvenim delovanjem člani prispevajo k ugledu organizacije, katere temeljna naloga je skrb za razvoj obrtništva in podjetništva.

Glede pravic in obveznosti članstva, vstopa, izstopa ter prenehanja članstva se uporabljajo določbe statuta OOZ Sevnica in statuta OZS.

Celotno članstvo vseh območnih obrtno-podjetniških zbornic se združuje tudi v OZS in šteje 45.000 članov.

Pristopna izjava

Višina in način plačevanja članarine