Storitve zbornice
Registracija samostojnega podjetnika in družbe
Svetovanje in pomoč
Računovodske storitve
Kadrovski servis
Izobraževanje
Informiranje
Zastopanje interesov
Oddajanje prostorov v najem
Registri
Družabni dogodki in ostalo
Članske ugodnosti
SVETOVANJE IN POMOČ

Strokovna služba OOZ Sevnica nudi vsem zainteresiranim in članom OOZ Sevnica svetovanje z različnih poslovnih področij:

- delovno pravne zakonodaje;

• gospodarske zakonodaje (statusna ureditev, obrt)
• varnosti in zdravja pri delu;
• poklicnega in strokovnega izobraževanja, mojstrskih izpiti, NPK;
• pokojninske zakonodaje,
• davčne zakonodaje;
• varstva okolja in ravnanja z odpadki;
• svetovanje nanašajoč se na vrsto dejavnosti, na primer.:

- prevozništvo (vozni časi, vozniki, licence za prevoze, interni akti, prijave v razne evidence)

- gostinstvo (sistem dobre higienske prakse Haccp, usposabljanja, trošarine, kategorizacija, vrste gostinskih obratov, pogoji za dejavnost, registracija gostinskega obrata pri inšpekcijskih službah)

- gradbeništvo (varnost pri delu, izobrazbeni pogoji, inšpekcijski nadzori)

- avto-servisna (ravnanje z odpadki, varnost pri delu, pogoji za dejavnost)
Za člane OOZ Sevnica veljajo posebne ugodnosti pri koriščenju storitev svetovanja.

40 LET AKTIVNEGA DELA Z OBRTNIKI IN MALIMI PODJETNIKI JE ZAGOTOVILO, DA ZNAMO POMAGATI IN NAJTI ODGOVOR NA VAŠE VPRAŠANJE !

V kolikor razmišljate, »da bi šli na svoje« in se vam ob tem pojavlja mnogo neznank, vas vabimo,
da se oglasite na OOZ Sevnica, kjer se vam bomo posvetili in skupaj z vami rešili dileme,
ki se normalno pojavijo ob takšnih odločitvah, kot je registracija dejavnosti.

Tu smo, pokličete nas !


Kontakt: Marjan Škoberne, strokovni delavec in svetovalec, (07) 8165140, marjan.skoberne@ozs.si
Anita Pečnik, sekretarka zbornice, (07)8165280, anita.pecnik@ozs.si