RAZPIS VOLITEV POSLANCEV V SKUPŠČINO OOZ SEVNICA ZA MANDAT 2022-2026

Ker dosedanjim organom OOZ Sevnica (skupščina, upravni odbor, predsednik in nadzorni odbor) poteče štiriletni mandat je Skupščina OOZ sevnica na 5. seji dne 4.5.2022 sprejela Sklep o razpisu in izvedbi volitev poslancev v Skupščino OOZ Sevnica za mandatno obdobje 2022-2026.

Volitve poslancev v skupščino OOZ Sevnica bodo potekale 3.6.2022 na sedežu OOZ Sevnica. Po izvolitvi poslancev bodo le-ti na svoji konstitutivni seji osnovali še ostale organe zbornice.


Do konkretne izvedbe volitev poslancev v skupščino OOZ Sevnica je potrebno izvesti EVIDENTIRANJE (predlaganja) kandidatov za Skupščino OOZ Sevnica, kar pomeni, da člani na posebnem obrazu predlagate kandidate, le-ti pa morajo seveda s tem soglašati.

Pozivamo vse člane, da posredujte predloge za kandidate za v Skupščino OOZ Sevnica, za katere menite, da bi s svojo strokovnostjo in pripravljenostjo delovanja v organih OOZ Sevnica pripomogli h krepitvi in k izboljšanju delovanja zbornice, ki zastopa interese obrtnikov in podjetnikov. Funkcije v organih OOZ Sevnica so neprofesionalne in volonterske.

Kandidate za poslance v Skupščino OOZ Sevnica lahko člani evidentirate (predlagate) v času od 12.5.2022 do 23.5.2022 na posebnem OBRACU in ga pravilno izpolnjenega vrnite na OOZ Sevnica na način, ki vam najbolj ustreza (navadno po pošti, na mail anita.pecnik@ozs.si, osebno v pisarno strokovno službe ali v poštni nabiralnik pri glavnem vhodu zbornice).

Predlagani kandidati morajo biti člani OZS in OOZ Sevnica ter lahko dolgujejo le eno zapadlo mesečno članarino. Kandidati, ki jih predlagate, morajo s kandidaturo strinjati. V ta namen je pripravljen OBRAZEC ZA SOGLASJE.
Vsa soglasja morajo prispeti na OOZ Sevnica do 26.5.2022.
Za postopke in izvedbo volitev je odgovorna tričlanska volilna komisija v sestavi Janez Pungerčar, Melita Ramovš in Anita Pečnik.

Vse člane vabimo k aktivnemu sodelovanju !

prenesite obrazec OBRAZEC ZA EVIDENTIRANJE KANDIDATOV.docx
prenesite obrazec OBRAZEC ZA EVIDENTIRANJE KANDIDATOV pdf.pdf
prenesite Soglasje kandidata_fizična oseba.docx
prenesite Soglasje kandidata_pravna oseba PDF dokument.pdf
prenesite Soglasje kandidata_pravna oseba.docx
prenesite Soglasje kanidata_frizična oseba PDF dokument.pdf

 

Poročanje o podeljenih štipendijah

vsi štipenditorji v Sloveniji morajo vsako leto redno poročati skladu o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo. Za novo šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 lahko to storijo od 1. septembra 2019 in najkasneje do 31. decembra 2019. Podatke je potrebno vnesti preko spletne aplikacije.

Poročati morajo podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 vsaj enega štipendista. Poročanje se izvaja preko spletne aplikacije. Za dostop je potreben ustrezen certifikat. Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 je 31. 12. 2019.  

Več informacij je na voljo na spletni strani sklada.  Dosegljivi so tudi na telefonski številki 01 43 45 882 ter na e-naslovu porocanje@sklad-kadri.si

 

Zavod RS za zaposlovanje septembra organizira 7 posvetov po vseh Sloveniji, kjer bo glavni poudarek namenjen zaposlovanju tujdev Sloveniji, še posebej izvajanju sporazuma s Srbijo

Posveti so namenjeni vsem delodajalcem, ki jih zanima področje zaposlovanja tujcev, saj potrebe slovenskega gospodarstva v nekaterih panogah, kot je denimo turizem, v zadnjih letih presegajo zmožnosti domačega trga delovne sile. To pomeni, da se bodo potrebe po ustrezni delovni sile deloma pokrivale tudi z novim sklenjenim bilateralnim sporazumom o zaposlovanju delavcev migrantov iz Srbije, ki določa ključne elemente, kot so pogoji in obseg zaposlovanja državljanov Srbije v Sloveniji, pogoje in postopke za izdajo delovnih dovoljenj ter obveznosti in dolžnosti delodajalcev in delavcev. Postopek izbire delavca se bo namreč začel na pobudo slovenskega delodajalca, ki bo pri našem Zavodu prijavil prosto delovno mesto, medtem ko se bodo obveščanje o njem, izbira in vabilo kandidatov opravili v Srbiji.

Ker je število udeležencev posveta omejeno, je nujna vaša predhodna prijava na dogodek na elektronskem naslovu: Mihaela.Cvetkovic@ess.gov.si. Prijave zbirajo do zasedbe prostih mest. Naslednji podoben posvet bo organiziran na naši novomeški območni službi, Šentjernejska cesta 6, v Novem mestu, v torek, 10.9.2019.

 Poglejte si seznam vseh predvidenih posvetov

 

Prijazno vabljeni na brezplačni seminar

»MOŽNOSTI PRENOSA DEJAVNOSTI NA NASLEDNIKE ter DAVČNI IN RAČUNOVODSKI VIDIK PRENOSOV«,

 

ki bo v sredo, 25. septembra 2019, ob 16. uri,

v konferenčni dvorani Območne obrtno-podjetniške zbornice Sevnica,

Cankarjeva ulica 1, 8290 Sevnica

 

Vzroki za prenos dejavnosti so lahko različni kot so različni načini prenosa.  Da bi bilo zapletov pri načrtovanju tega za podjetnika pomembnega dogodka čim manj, je potrebno poznati številne zakone in podzakonske akte, ki pokrivajo to področje. Šele z natančno proučitvijo je mogoče dovolj natančno planirati bodoče davčne obveznosti, ki izhajajo iz posamezne izbrane možnosti  prenosa. Ravno davčne obremenitve pa so tiste, ki bodo pomembno vplivale na odločitev.

 

VSEBINA DELAVNICE:

1.      Prenos dejavnosti s.p. na družinske člane  prevzemnike,  kdo in kdaj lahko prevzemniki, družinski člani prevzamejo podjetje s.p.

2.      Kakšne so možnosti preoblikovanja s.p. v kapitalsko družbo d.o.o. ali prenosa podjetja, s.p. na že registrirano prevzemno kapitalsko družbo d.o.o. 

3.      Možnosti izvzema premoženja (nepremičnine, osebna vozila..) iz dejavnosti v zasebno gospodinjstvo pred prenosom dejavnosti  – računovodski in davčni vidik

4.      Prenos dejavnosti s.p. na kapitalsko družbo d.o.o. Možnosti zniževanja podjetnikovega kapitala pred prenosom v d.o.o.  po davčno nevtralnem principu, brez davčnih dajatev

5.      Dedovanje  s.p. , kdo je lahko prevzemnik  podjetja kot dedič

6.      Kapitalske družbe d.o.o. -  prevzem lastništva podjetja z darilno pogodbo družinskim članom, dedovanje  deležev v d.o.o.,  izstop družbenika iz več osebne kapitalske družbe d.o.o. – odškodnina

7.      Praksa  registrskih sodišč pri prenosih s.p. na kapitalsko družbo, spremembi lastništva v d.o.o. zaradi darilnih pogodb, dedovanja….

8.      Razprava, odgovori na vprašanja udeležencev

 

Delavnico bo izvedela ga. Milica Gostiša, vrhunska strokovnjakinja na področju davkov, računovodstva in financ, avtorica in soavtorica številnih strokovnih člankov in strokovnih priročnikov. Ima dolgoletne praktične izkušnje pri izvajanju prenosov - doslej je bilo preoblikovanih  preko 1.200  podjetij samostojnih podjetnikov in večje število prenosov lastništva na dediče v kapitalskih družbah.   Za udeležence bo pripravljeno gradivo.

Za udeležbo je prijava obvezna ! Prijave sprejema OOZ Sevnica do vključno 16.9.2019 oz. do zasedbe mest (telefon 07/81 65 280 ali  anita.pecnik@ozs.si). Dodatne informacije o delavnici lahko prejmete na OOZ Sevnica.  Predviden čas trajanja delavnice je 3 ure. Strošek krije Spot.

                         

Javni razpis o dodeljevanju pročaunskih sredstev za razvoj gospodarstva v Občini Sevnica v letu 2019
prenesite si DOC

Prijavnica za USPOSABLJANJE VOZNIKOV za teme 2019 (usposabljanje zaključeno)
prenesite si PDF, prenesite si DOC

Zahteve obrti in podjetništva 2018
prenesite si PDF zahteve 2018

Povabilo članom k evidentiranju kandidatov za Skupščino OOZ Sevnica za mandatno obdobje 2018-2022
prenesite si PDF obrazec, prenesite si PDF vabilo

Novice - informator maj 2017
prenesite si PDF

Praktično usposabljanje dijakov - informacije delodajalcem
prenesite si PDF

Štipendije za deficitarne poklice 2017-2018
prenesite si PDF

Razpis Občine Sevnica in Slovenskega podjetniškega Sklada 2017
prenesite si PDF

Vabilo 40 let zbornice Sevnica
prenesite si PDF

Novičke november 2016
prenesite si PDF

Vabilo na 14. FORUM OBRTI IN PODJETNIŠTVA, v petek, 3. junija 2016
prenesite si PDF

ZAHTEVE SLOVENSKE OBRTI IN PODJETNIŠTVA 2016
prenesite si PDF

Vabilo na Dan za zdravje zaposlenih, v torek, 15.3.2016, ob 18. Uri v prostorih OOZ Sevnica
prenesite si vabilo PDF

Vabilo na seminar za delodajalce in samozapolene o zmanjševanju kostno-mišičnih obolenj ter preprečevanju nastanka poškodb pri delu v torek, 1.3.2016, ob 18. Uri v prostorih OOZ Sevnica
prenesite si vabilo PDF


Novičke december 2015 - januar 2016
prenesite si novičke


Digitalno potrdilo za davčne blagajne

Za delovanje davčne blagajne bo vsak davčni zavezanec potreboval namensko digitalno potrdilo, za katero bo od 15.11.2015 lahko oddal vlogo na portalu eDavki. Zavezanec, ki ne uporablja sistema eDavki pa bo lahko za pridobitev namenskega digitalnega potrdila pooblastil koga drugega (npr. računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne). Zavezanec se samostojno odloči koliko potrdil bo potreboval. Lahko ima eno (centralno nameščeno) in kopije na vseh blagajnah ali na vsaki blagajni svoje namensko digitalno potrdilo.


Elektronsko vročanje dokumentov
Pravnim in fizičnim osebam z dejavnostjo bo Furs od 2.1.2016 dokumente vročala elektronsko. Fizične osebe bodo imele glede tega možnost izbire.


Socialna zavarovanja od januarja le elektronsko
Od 1.1.2016 bodo morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM.
Novosti bodo članom OOZ Sevnica pojasnjene na praktičnem seminarju, dne 1.12.2015, v prostorih zbornice.


Obrazec REK za kratkotrajno delo
Delo, ki ga lahko opravlja družinski član, je po vsebini opredeljeno kot kratkotrajno delo. Delodajalec mora osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, prijaviti v zdravstveno zavarovanje. Do 15. v mesecu se plačuje prispevek za zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Ob plačilu prispevka se predloži preko portala eDavki REK 2 obrazec z oznako vrste dohodka-Plačilo prispevka za ZZ.


Za leto 2016 napovedana davčna reforma
MF je v javno obravnavo posredovalo predloge sprememb in dopolnitev Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in Pravilnika o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Prav tako je pripravilo tudi predlog Zakona o posebni davčni obravnavi nagrajevanja uspešnosti delavcev.
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica
Cankarjeva ulica 1, 8290 Sevnica

Lokacija: Poslovna stavba zbornica se nahaja v neposredni bližini centra mesta, ob trgovini Špar in bencinskemu servisu Petrol.

Tel.: +386 (0)7 816 52 80
Tel.: +386 (0)7 816 01 40
Faks: +386 (0)7816 52 85

GSM: + 386 (31) 681 527

E-pošta: anita.pecnik@ozs.si, marjan.skoberne@ozs.si