JAVNI RAZPIS
O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE
RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI SEVNICA V LETU 2019

prenesite si DOC
Prijavnica USPOSABLJANJE VOZNIKOV
prenesite si PDF, prenesite si DOC
Zahteve 2018
prenesite si PDF zahteve 2018

Povabilo članom k evidentiranju kandidatov za Skupščino OOZ Sevnica za mandatno obdobje 2018-2022
prenesite si PDF obrazec, prenesite si PDF vabilo

Novice - informator maj 2017
prenesite si PDF

Praktično usposabljanje dijakov - informacije delodajalcem
prenesite si PDF

Štipendije za deficitarne poklice 2017-2018
prenesite si PDF

Razpis Občine Sevnica in Slovenskega podjetniškega Sklada 2017
prenesite si PDF

Vabilo 40 let zbornice Sevnica
prenesite si PDF

Novičke november 2016
prenesite si PDF

Vabilo na 14. FORUM OBRTI IN PODJETNIŠTVA, v petek, 3. junija 2016
prenesite si PDF

ZAHTEVE SLOVENSKE OBRTI IN PODJETNIŠTVA 2016
prenesite si PDF

Vabilo na Dan za zdravje zaposlenih, v torek, 15.3.2016, ob 18. Uri v prostorih OOZ Sevnica
prenesite si vabilo PDF

Vabilo na seminar za delodajalce in samozapolene o zmanjševanju kostno-mišičnih obolenj ter preprečevanju nastanka poškodb pri delu v torek, 1.3.2016, ob 18. Uri v prostorih OOZ Sevnica
prenesite si vabilo PDF


Novičke december 2015 - januar 2016
prenesite si novičke


Digitalno potrdilo za davčne blagajne

Za delovanje davčne blagajne bo vsak davčni zavezanec potreboval namensko digitalno potrdilo, za katero bo od 15.11.2015 lahko oddal vlogo na portalu eDavki. Zavezanec, ki ne uporablja sistema eDavki pa bo lahko za pridobitev namenskega digitalnega potrdila pooblastil koga drugega (npr. računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne). Zavezanec se samostojno odloči koliko potrdil bo potreboval. Lahko ima eno (centralno nameščeno) in kopije na vseh blagajnah ali na vsaki blagajni svoje namensko digitalno potrdilo.


Elektronsko vročanje dokumentov
Pravnim in fizičnim osebam z dejavnostjo bo Furs od 2.1.2016 dokumente vročala elektronsko. Fizične osebe bodo imele glede tega možnost izbire.


Socialna zavarovanja od januarja le elektronsko
Od 1.1.2016 bodo morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM.
Novosti bodo članom OOZ Sevnica pojasnjene na praktičnem seminarju, dne 1.12.2015, v prostorih zbornice.


Obrazec REK za kratkotrajno delo
Delo, ki ga lahko opravlja družinski član, je po vsebini opredeljeno kot kratkotrajno delo. Delodajalec mora osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, prijaviti v zdravstveno zavarovanje. Do 15. v mesecu se plačuje prispevek za zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Ob plačilu prispevka se predloži preko portala eDavki REK 2 obrazec z oznako vrste dohodka-Plačilo prispevka za ZZ.


Za leto 2016 napovedana davčna reforma
MF je v javno obravnavo posredovalo predloge sprememb in dopolnitev Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in Pravilnika o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Prav tako je pripravilo tudi predlog Zakona o posebni davčni obravnavi nagrajevanja uspešnosti delavcev.
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica
Cankarjeva ulica 1, 8290 Sevnica

Lokacija: Poslovna stavba zbornica se nahaja v neposredni bližini centra mesta, ob trgovini Špar in bencinskemu servisu Petrol.

Tel.: +386 (0)7 816 52 80
Tel.: +386 (0)7 816 01 40
Faks: +386 (0)7816 52 85

GSM: + 386 (31) 681 527

E-pošta: anita.pecnik@ozs.si, marjan.skoberne@ozs.si