Storitve zbornice
Registracija samostojnega podjetnika in družbe
Svetovanje in pomoč
Računovodske storitve
Kadrovski servis
Izobraževanje
Informiranje
Zastopanje interesov
Oddajanje prostorov v najem
Registri
Družabni dogodki in ostalo
Članske ugodnosti
RAČUNOVODSKE STORITVE

Računovodski servis OOZ Sevnica vam v okviru računovodskih storitev nudi:

-dvostavno knjiženje in kontiranje v glavno knjigo in pomožne poslovne knjige;
-obračunavanje plač in drugih stroškov iz zaposlitve;
-obračunavanje prispevkov za socialno varnost samostojnega podjetnika;
-vodenje registrov osnovnih sredstev in obračunavanje amortizacije;
-vsa zunanja in notranja poročanja;
-izdelava periodičnih in letnih računovodskih izkazov in davčnih obračunov;
-evidentiranje in obračunavanje davka na dodatno vrednost;
-izdelava internih aktov/sklepov;
-svetovanje s področja davkov;
-seznanjanje stranke o novostih iz zakonodaje s predlaganimi rešitvami.


Kot samostojno storitev , neodvisno od računovodske dejavnosti, vam nudimo:

-priprava in pošiljanje e računov proračunskim porabnikom;
-obračun prispevkov za socialno varnost samostojnega podjetnika;
-izdelava internih aktov in sklepov.


Zakaj izbrati računovodski servis OOZ Sevnica:
- znanje širokega področja
- poznavanje obrtnih dejavnosti
- sledenje novostim
- svetovanje
- osebni pristop
- sproščeni odnosi
- sodobne rešitve


POSEBNA PONUDBA ZA ZAČETNIKE IN NOVE STRANKE !
Za člane OOZ Sevnica dodatne ugodnosti.

Kontaktirajte nas, da vas seznanimo z informativno ponudbo.Podatki, potrebni za izdelavo ponudbe so:

- osnovni podatki (naziv in naslov podjetja, elektronski naslov, kontaktna številka)
- število prejetih in izdanih računov mesečno
- število zaposlenih
- DDV zavezanec (mesečni ali trimesečni)Pošlji povpraševanje

Kontakt: Anita Pečnik, sekretarka zbornice, (07)8165280, anita.pecnik@ozs.si
Marjan Škoberne, strokovni delavec in svetovalec, (07) 8165140, marjan.skoberne@ozs.si